Uchylenie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i list aplikantów adwokackich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.7.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 marca 1945 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i list aplikantów adwokackich.

Na podstawie art. 66 prawa o ustroju adwokatury (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 33, poz. 289) zarządzam, co następuje:
Uchyla się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i list aplikantów adwokackich (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 334).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.