Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.31.193

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 marca 1921 r.
w przedmiocie uchylenia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1920 r. w przedmiocie uregulowania ruchu ulicznego.

§  1. Rozporządzenie moje z d. 26 sierpnia 1920 r. w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego (Dz. Ust. 1920 r. Nr. 83 poz. 559) uchylam.
§  2. Ruch publiczny na ulicach m. Warszawy nadal trwać może bez ograniczeń w ciągu całej doby.
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 25 marca r. 1921