Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.13.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 31 stycznia 1921 r.
w przedmiocie uchylenia rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dn. 12 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 81, poz. 546).

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. "O zwalczaniu lichwy wojennej" (Dz. Ust. Rz. P. № 67 z 1920 r., poz. 449), oraz na mocy rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Aprowizacji do wydania rozporządzeń aprowizacyjnych, związanych z prowadzeniem wojny (Dz. Ust. Rz. P. № 73 z 1920 r., poz. 500) zarządza się:
Art.  1.

Znosi się rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 12 sierpnia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia cen maksymalnych za przemiał ziemiopłodów, ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rz. P. № 81 z 1920 roku, poz. 546.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Sprostowanie.

W № 12 Dziennika Ustaw poz. 69 na str. 175 w rozporządzeniu Ministra Aprowizacji z dnia 25 stycznia 1921 r. w ostatnim wierszu między słowami: "Czortkowskim" a "Gródzko-Jagiellońskim" opuszczono wyraz "Dąbrowskim".