Uchylenie przez Holandię w stosunku do Królestwa w Europie pierwszej części zastrzeżenia zgłoszonego przy podpisaniu i ratyfikowaniu protokołu z dnia 24 września 1923 r., o klauzulach arbitrażowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.41.348

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 maja 1938 r.
w sprawie uchylenia przez Holandię w stosunku do Królestwa w Europie pierwszej części zastrzeżenia zgłoszonego przy podpisaniu i ratyfikowaniu protokołu z dnia 24 września 1923 r., o klauzulach arbitrażowych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że Rząd Holenderski zawiadomił w dniu 22 lutego 1938 r. Sekretarza Generalnego Ligi Narodów o uchyleniu w stosunku do terytorium Królestwa Holandii w Europie pierwszej części zastrzeżenia zgłoszonego przy podpisaniu i ratyfikowania protokołu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 84, poz. 648).