§ 1. - Uchylenie przepisów o zwrocie opłat szkolnych za dzieci pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.62.466

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 1933 r.
§  1.
Uchyla się moc obowiązującą przepisu § 31 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego" (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 28).