Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.14.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 1922 r.
w przedmiocie uchylenia postanowienia Rady Ministrów w przedmiocie ochrony i użytkowania lasów.

Na mocy art. 9 dekretu o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. P. K. P. № 1, poz. 1) zarządza się co następuje:
Uchyla się postanowienie Rady Ministrów w przedmiocie ochrony i użytkowania lasów z dnia 30 grudnia 1918 roku (Dz. P. P. P. r. 1919 № 3, poz. 86).