Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.10.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1920 r.

USTAWA
z dnia 30 stycznia 1920 r.
w przedmiocie uchylenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych, oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym.

Art.  1.

Moc obowiązująca ustawy z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych, oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym (Dz. U. № 84 poz. 463) zostaje z dniem 1 lutego 1920 r. uchylona.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Skarbu.