Uchylenie mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych, oraz złota i... - Dz.U.1920.10.56 - OpenLEX

Uchylenie mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych, oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.10.56

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1920 r.

USTAWA
z dnia 30 stycznia 1920 r.
w przedmiocie uchylenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych, oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym.

Moc obowiązująca ustawy z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych, oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym (Dz. U. № 84 poz. 463) zostaje z dniem 1 lutego 1920 r. uchylona.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Skarbu.