Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.10.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 1920 r.

UCHWAŁA
SEJMU
z dnia 30 stycznia 1920 r.
w sprawie uchylenia mocy dekretu z dnia 7 grudnia 1918 r. w przedmiocie utworzenia Urzędu Rozdzielczego w celu centralizacji zamówień rządowych.

Dekret z dnia 7 grudnia 1918 r.. (Dz. Pr. z r. 1918 № 19 poz. 55) w przedmiocie utworzenia Urzędu Rozdzielczego w celu centralizacji zamówień rządowych uchyla się.