Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.88.482

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1919 r.

UCHWAŁA SEJMU
z dnia 31 lipca 1919 r.
w sprawie uchylenia mocy dekretu z dnia 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie wyborów sędziów handlowych.

Dekret w przedmiocie wyborów sędziów handlowych z dnia 24 grudnia 1918 r. (Dziennik Praw z 1919 r. Nr. 3 poz. 83) uchyla się.