Art. 1. - Uchylenie dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz zmiana ustawy - Kodeks morski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1398

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2012 r.
Art.  1.

Traci moc dekret z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju (Dz. U. Nr 46, poz. 341 oraz z 2001 r. Nr 69, poz. 725).