Art. 1. - Uchylenie dekretu o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.37.288

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1988 r.
Art.  1.

Uchyla się dekret z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115).