§ 2. - Uchylenie czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.48.218

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1993 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.