§ 1. - Uchylenie czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.48.218

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1993 r.
§  1.
Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów (Dz. U. Nr 101, poz. 509).