Art. 8. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa. - Dz.U.1952.50.334 - OpenLEX

Art. 8. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  8.
1.
Minister Finansów sporządza projekt budżetu państwa i przedkłada go Radzie Ministrów.
2.
Rada Ministrów uchwala corocznie projekt budżetu państwa po przedłożeniu przez Państwową Komisję Planowania Gospodarczego opinii o projekcie i przedstawia go Sejmowi.