Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  39.

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów i wszystkim ministrom.