Art. 33. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa. - Dz.U.1952.50.334 - OpenLEX

Art. 33. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  33.
1.
Minister Finansów przedkłada Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za każdy okres budżetowy.
2.
Rada Ministrów uchwala sprawozdanie po rozpatrzeniu uwag Ministra Kontroli Państwowej, po czym przedstawia sprawozdanie Sejmowi.