Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  31.
1. Minister Finansów może zmniejszyć przypadające zbiorczym budżetom województw (m. st. Warszawy i m. Łodzi) udziały w dochodach budżetu centralnego i dotacje przekazywane z tego budżetu w przypadku, gdy:
1) w budżetach terenowych pominięto poszczególne źródła własnych dochodów,
2) na skutek zmiany przepisów prawnych budżety terenowe otrzymały w ciągu roku nowe źródła dochodów własnych,
3) budżetom terenowym przyznano inny rodzaj dochodów wyrównawczych (art. 1 ust. 2).
2. Prezydia rad narodowych wykonują uprawnienia określone w ust. 1 w stosunku do budżetów terenowych niższego stopnia.