Art. 15. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa. - Dz.U.1952.50.334 - OpenLEX

Art. 15. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  15.
1. 6
Rada Ministrów określi zasady i tryb uchwalania rozpatrywania i zatwierdzania budżetów terenowych jak również terenowych budżetów dodatkowych.
2.
Rada Ministrów może poszczególne uprawnienia wynikające z ust. 1 przekazać Ministrowi Finansów.
6 Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 dekretu z dnia 11 grudnia 1954 r. (Dz.U.54.56.278) zmieniającego nin. dekret z dniem 17 grudnia 1954 r.