Art. 1. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa. - Dz.U.1952.50.334 - OpenLEX

Art. 1. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  1.
1.
Budżet państwa określa dochody według ich podstawowych źródeł oraz wydatki według podstawowych kierunków działalności państwa z wyodrębnieniem:
1)
dochodów i wydatków budżetu centralnego,
2)
dochodów i wydatków zbiorczych budżetów województw (m. st. Warszawy i m. Łodzi),
3)
planu zrównoważenia budżetów terenowych.
2.
Plan zrównoważenia budżetów terenowych określa wysokość udziałów w dochodach budżetu centralnego i dotacji z tego budżetu dla poszczególnych zbiorczych budżetów województw (m. st. Warszawy i m. Łodzi).