§ 3. - Ubieganie się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1308

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2020 r.
§  3. 
Dyrektor komórki, o której mowa w § 2 ust. 1, rozpatruje wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza w terminie do 30 dni od dnia jego wpływu.