Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1205 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2019 r.
Art.  4.  [Choroba zawodowa]

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w art. 2351 Kodeksu pracy.