Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1205 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
Art.  37b.  [Maksymalna wysokość dofinansowania]
1.  Maksymalna wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
2.  Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:
1) od 1 do 9 osób - wynosi do 90% szacowanej wartości projektu;
2) od 10 do 49 osób - wynosi do 80% szacowanej wartości projektu;
3) od 50 do 249 osób - wynosi do 60% szacowanej wartości projektu;
4) od 250 osób - wynosi do 20% szacowanej wartości projektu.
3.  Szacowaną wartość projektu określa płatnik składek we wniosku o dofinansowanie projektu.