[Stosowanie przepisów k.c. w zakresie nieuregulowanym] - Art. 91f. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 91f. - [Stosowanie przepisów k.c. w zakresie nieuregulowanym] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  91f.  [Stosowanie przepisów k.c. w zakresie nieuregulowanym]

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do umowy o pomocy przy zbiorach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.