[Obowiązek osobistego świadczenia pomocy przy zbiorach] - Art. 91e. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 91e. - [Obowiązek osobistego świadczenia pomocy przy zbiorach] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  91e.  [Obowiązek osobistego świadczenia pomocy przy zbiorach]

Pomocnik rolnika jest obowiązany do osobistego świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.