[Obowiązek zapewnienia pomocnikowi rolnika niezbędnych narzędzi] - Art. 91d. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 91d. - [Obowiązek zapewnienia pomocnikowi rolnika niezbędnych narzędzi] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  91d.  [Obowiązek zapewnienia pomocnikowi rolnika niezbędnych narzędzi]

Rolnik jest obowiązany do zapewnienia pomocnikowi rolnika odpowiednich narzędzi niezbędnych do świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.