[Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego] - Art. 9. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 9. - [Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  9.  [Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego]

Świadczeniami z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego są:

1)
jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, zwane dalej "jednorazowym odszkodowaniem";
2)
zasiłek chorobowy;
3)
(uchylony);
4)
(uchylony).