[Projekty aktów prawnych, programów i planów opiniowane przez Radę Rolników] - Art. 71. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 71. - [Projekty aktów prawnych, programów i planów opiniowane przez Radę Rolników] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  71.  [Projekty aktów prawnych, programów i planów opiniowane przez Radę Rolników]

Rada Rolników opiniuje projekty:

1)
aktów prawnych regulujących ubezpieczenie, w szczególności aktów wykonawczych do ustawy, oraz aktów prawnych mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie ubezpieczenia;
2)
programów działania i planów finansowych Kasy.