[Informacja o umowach zawieranych w celu zaprzestania działalności rolniczej] - Art. 65. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 65. - [Informacja o umowach zawieranych w celu zaprzestania działalności rolniczej] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  65.  [Informacja o umowach zawieranych w celu zaprzestania działalności rolniczej]

Kasa udziela rolnikom informacji o umowach, jakie mogą być zawierane w związku z zamiarem zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.