[Dochodzenie zwrotu wydatków na świadczenia od osoby ponoszącej odpowiedzialność cywilną za wypadek lub chorobę] - Art. 56. -... - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 56. - [Dochodzenie zwrotu wydatków na świadczenia od osoby ponoszącej odpowiedzialność cywilną za wypadek lub chorobę] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  56.  [Dochodzenie zwrotu wydatków na świadczenia od osoby ponoszącej odpowiedzialność cywilną za wypadek lub chorobę]

Jeżeli przyczyną wypadku przy pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej była wadliwość środka stosowanego przy pracy lub nieprawidłowość świadczonej usługi, za którą odpowiedzialność cywilną ponosi osoba niebędąca poszkodowanym lub rolnikiem, na którego rachunek poszkodowany pracował, Prezes Kasy może dochodzić od tej osoby zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia z ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej.