[Przepisy stosowane do emerytur i rent wyjątkowych] - Art. 55a. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 55a. - [Przepisy stosowane do emerytur i rent wyjątkowych] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  55a.  [Przepisy stosowane do emerytur i rent wyjątkowych]

W sprawach nieuregulowanych w art. 55 stosuje się odpowiednio przepisy o przyznawaniu i wypłacie świadczeń z ubezpieczenia.