[Legitymacje wydawane przez Kasę] - Art. 43. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 43. - [Legitymacje wydawane przez Kasę] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  43.  [Legitymacje wydawane przez Kasę]
1. 
Kasa wydaje legitymacje dla emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin.
2. 
Prezes Kasy określa szczegółowe zasady wydawania legitymacji, o których mowa w ust. 1, oraz dokonywania w nich wpisów.