[Ewidencja okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek] - Art. 42. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 42. - [Ewidencja okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  42.  [Ewidencja okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek]

Kasa prowadzi ewidencję okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek za każdego ubezpieczonego. Osoba zainteresowana ma prawo wglądu do ewidencji w zakresie dotyczącym jej spraw oraz zgłaszania uwag i zastrzeżeń.