[Definicja osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem] - Art. 16f. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 16f. - [Definicja osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  16f.  [Definicja osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem]

Za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, o której mowa w art. 16a, art. 16b ust. 1 i art. 16c, uważa się osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym.