[Zakaz przyznania uprawnień obojgu rodzicom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem] - Art. 16e. - Ubezpieczenie społeczne... - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 16e. - [Zakaz przyznania uprawnień obojgu rodzicom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  16e.  [Zakaz przyznania uprawnień obojgu rodzicom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem]

Prawo do skorzystania z uprawnień określonych w art. 16a, art. 16b ust. 1 lub art. 16c przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie korzysta z tych samych uprawnień albo z prawa do finansowania składek na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.