[Doliczanie okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego przed 1977 r.] - Art. 121. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 121. - [Doliczanie okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego przed 1977 r.] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  121.  [Doliczanie okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego przed 1977 r.]

Przepis art. 131 ustawy powołanej w art. 93 niniejszej ustawy, w brzmieniu ustalonym w tym artykule, stosuje się do spraw wszczętych po wejściu w życie ustawy. Do spraw wcześniejszych stosuje się zasady dotychczasowe.