[Zgłoszenie umów dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków] - Art. 117. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 117. - [Zgłoszenie umów dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  117.  [Zgłoszenie umów dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków]

(uchylony).