[Udzielanie pomocy w tworzeniu oddziałów regionalnych i placówek terenowych Kasy] - Art. 114. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 114. - [Udzielanie pomocy w tworzeniu oddziałów regionalnych i placówek terenowych Kasy] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  114.  [Udzielanie pomocy w tworzeniu oddziałów regionalnych i placówek terenowych Kasy]

Właściwe terenowe organy rządowej administracji ogólnej i organy samorządu terytorialnego są obowiązane udzielić, w miarę swoich możliwości, niezbędnej pomocy w tworzeniu oddziałów regionalnych i placówek terenowych Kasy.