[Pierwsza kadencja Rady Rolników] - Art. 111. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 111. - [Pierwsza kadencja Rady Rolników] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  111.  [Pierwsza kadencja Rady Rolników]

Pierwsza kadencja Rady Rolników rozpoczyna się dnia 1 maja 1991 r.