[Zawieszenie wypłaty rent i emerytur przyznanych na podstawie dotychczasowych przepisów] - Art. 105. - Ubezpieczenie społeczne... - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 105. - [Zawieszenie wypłaty rent i emerytur przyznanych na podstawie dotychczasowych przepisów] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  105.  [Zawieszenie wypłaty rent i emerytur przyznanych na podstawie dotychczasowych przepisów]
1. 
Jeżeli wypłata emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w myśl przepisów obowiązujących w dacie przyznania tego świadczenia nie podlegałaby zawieszeniu, przewidziane w art. 28 zawieszenie wypłaty stosuje się tylko w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające zawieszenie nastąpiły po dniu 31 marca 1991 r.
2. 
Jeżeli dotychczasowe przepisy przewidywały zawieszenie wypłaty emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, a w myśl art. 28 zawieszenie wypłaty dotyczy tylko określonej części tego świadczenia, wznowienie wypłaty pozostałej części następuje na wniosek.