[Przeliczenie niektórych rent i emerytur przyznanych na podstawie dotychczasowych przepisów] - Art. 104. - Ubezpieczenie... - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 104. - [Przeliczenie niektórych rent i emerytur przyznanych na podstawie dotychczasowych przepisów] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  104.  [Przeliczenie niektórych rent i emerytur przyznanych na podstawie dotychczasowych przepisów]
1. 
Emerytury i renty inwalidzkie przysługujące na podstawie art. 23a ustawy powołanej w art. 122 przelicza się w ten sposób, że:
1)
oblicza się pełną wysokość emerytury lub renty (w pełnej wysokości podstawowej wraz ze zwiększeniami) na dzień 31 grudnia 1990 r. według dotychczasowych przepisów, przy uwzględnieniu art. 103 ust. 2;
2)
dla tak obliczonej wysokości ustala się wskaźnik wymiaru.
2. 
Do czasu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej emeryturę lub rentę, o której mowa w ust. 1, wypłaca się w wysokości wynikającej ze wskaźnika wymiaru, pomniejszonej o 23,75% emerytury podstawowej.