[Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w 1991 r.] - Art. 102. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 102. - [Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w 1991 r.] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  102.  [Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w 1991 r.]
1. 
Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, o której mowa w art. 7 ust. 1, wynosi:
1)
w pierwszym kwartale 1991 r. - 60 000 zł;
2)
w drugim kwartale 1991 r. - 16% emerytury podstawowej.
2. 
Począwszy od trzeciego kwartału 1991 r. wysokość tej składki ogłasza się w trybie określonym w art. 8 ust. 4.