§ 4. - Ubezpieczenie członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.43.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1962 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.