§ 3. - Ubezpieczenie członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.43.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1962 r.
§  3.
Do zgłoszenia ubezpieczenia i zapłaty składki ubezpieczeniowej we właściwej terenowo placówce Państwowego Zakładu Ubezpieczeń są obowiązane:
1)
Komenda Główna Straży Pożarnych i komendy szkół pożarniczych w odniesieniu do zatrudnionych w nich członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa,
2)
urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady w odniesieniu do zatrudnionych w nich członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa oraz członków straży pożarnych,
3)
właściwe organy prezydiów:
a)
wojewódzkich, powiatowych i miejskich rad narodowych w odniesieniu do członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa zatrudnionych w wojewódzkich, powiatowych i miejskich komendach straży pożarnych oraz w zawodowych strażach pożarnych podległych prezydiom powiatowych (miast stanowiących powiaty) rad narodowych,
b)
powiatowych rad narodowych w odniesieniu do członków ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych w gromadach, osiedlach i miastach nie stanowiących powiatów miejskich,
c)
miejskich rad narodowych miast wyłączonych z województw i miast stanowiących powiaty miejskie w odniesieniu do członków ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych istniejących na terenie tych miast,
4)
komendy szkół, ośrodków i kursów pożarniczych w odniesieniu do słuchaczy, o których mowa w § 1 pkt 3.