§ 2. - Ubezpieczenie członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.43.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1962 r.
§  2.
1.
W stowarzyszeniach ochotniczej straży pożarnej obowiązkowi ubezpieczenia podlegają czynni członkowie straży w rozumieniu przepisów statutu tych straży.
2.
W strażach pożarnych, przy których są zorganizowane oddziały młodzieżowe, harcerskie, przeciwpożarowe drużyny obrony przeciwlotniczej lub inne zespoły powoływane do zadań określonych statutami (regulaminami) organizacyjnymi tych straży, obowiązkowi ubezpieczenia podlegają również członkowie tych sekcji, drużyn i zespołów.