[Wejście w życie] - Art. 12. - Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. - Dz.U.2019.477 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Wejście w życie] - Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.477 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2019 r.
Art.  12.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.