Rozdział 7 - Reasekuracja. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.

Rozdział  7.

Reasekuracja.

Reasekurację czynną w zakresie przyjmowania ubezpieczeń krajowych i zagranicznych oraz reasekurację bierną w zakresie odstępowania ubezpieczeń za granicą prowadzi wyłącznie Towarzystwo Reasekuracyjne "Warta" S.A. w Warszawie.

Organizację i zasady działalności Towarzystwa Reasekuracyjnego "Warta" S.A. w Warszawie określa statut.