Art. 7. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.
Art.  7.
1.
Składki z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń są traktowane na równi z opłatami publicznymi.
2.
Do składek w obowiązkowych ubezpieczeniach stosuje się odpowiednie przepisy o zobowiązaniach podatkowych.