Art. 32. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.
Art.  32.

Organizację i zasady działalności Towarzystwa Reasekuracyjnego "Warta" S.A. w Warszawie określa statut.