Art. 30. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.
Art.  30.
1.
Z nadwyżki, wynikającej z zamknięć rachunkowych Zakładu, przeznacza się:
1)
50% na fundusz rezerwowy,
2)
50% na rzecz budżetu Państwa.
2.
Jeżeli fundusz rezerwowy osiągnie wysokość przewidzianą w art. 28 ust. 1, całą nadwyżkę przeznacza się na rzecz budżetu Państwa.