Art. 13. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.
Art.  13.
1.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przekształca się na Państwowy Zakład Ubezpieczeń, zwany dalej Zakładem.
2.
Zakład jest instytucją państwową, posiada osobowość prawną i działa według zasad rozrachunku gospodarczego.
3.
Zakład podlega nadzorowi i Kontroli Ministra Finansów.